Kalendár zberu separovaného odpadu 2024

  • Aktualizované
  • 1 minúta čítania

Aj tento rok sme na základe kalendára zberu separovaného odpadu vydávaného mestom Medzilaborce pripravili jeho digitálnu podobu, ktorého výhodou je možnosť nastaviť si notifikácie a vopred byť upozornený, napríklad na telefóne, na blížiaci sa termín odvozu.

Jedná sa o kalendár, resp. jeho doplnenie, pod tým istým odkazom ako minule:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=d743792f962df5685ddfc0aa058e473eb0bec9160a8938b05fee5ff849709c2a%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FPrague

Celý text (návod) o možnostiach a nastavení takéhoto kalendára nájdete v našom prvotnom článku:
https://www.zrkadloregionu.sk/kalendar-zberu-separovaneho-odpadu/