Kalendár zberu separovaného odpadu

  • Aktualizované
  • 5 minút(y) čítania

♻️📅

Je tomu už niekoľko rokov, čo mesto Medzilaborce vytvorilo skvelé podmienky na zber a odvoz triedeného odpadu. Každoročne ho vyvezie ohromné množstvo, len napríklad plastov v roku 2022 bolo cez 52 ton (zdroj tu). Koncom kalendárneho roka distribuuje svojim občanom plagáty znázorňujúce kalendár 📅 s termínmi odvozu v roku nasledujúcom, čím vie každý občan (najmä tí, ktorí žijú v domoch) pripraviť mech s príslušným typom odpadu ráno/deň vopred a ubezpečiť sa, že ním nazhromaždený odpad bude službami vyzdvihnutý a odvezený. 🚚

Digitálna verzia takéhoto kalendára je k dispozícii aj na stránkach mesta. 👏

Možno sa aj vám niekedy stalo, že ste nechcenne prešvihli termín odvozu, však? 🤦‍♂️ 🤦‍♀️ V dnešnom uponáhľanom svete to nemusí byť nič nezvyčajné a ani žiadna tragédia, veď zberný dvor je pre nás otvorený každý pracovný deň 🎉 (pracovná doba zberného dvora k nahliadnutiu tu). 

Pre tých, ktorí si ale radi nechávajú dôležité termíny pripomínať a kamarátia sa trochu s výdobytkami dnešnej doby📱💻, máme pripravenú malú pomôcku. Vytvorili sme verejne dostupný kalendár ako stránku na platforme Google Calendar a napĺnili ho termínmi tak, aby zodpovedal svojej papierovej (plagát) či digitálnej (stránka mesta) forme. Po jeho načítaní by sa mal vždy otvoriť s ohľadom na aktuálny dátum, a to aj bez potreby manuálneho prepínania sa medzi mesiacmi, ak si to používateľ vyslovene nežiada. 🥳 Kalendár je dostupný na priame zhliadnutie na tejto adrese: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=d743792f962df5685ddfc0aa058e473eb0bec9160a8938b05fee5ff849709c2a%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FPrague
Verejne dostupný kalendár pre zber triedeného odpadu

Na jeho prístup nepotrebujete žiadny špecifický účet (žiadnu registráciu).

Jeho hlavná výhoda však spočíva v tom, že tí, ktorí už nejaký kalendár v digitálnej podobe používajú (Google Calendar, MS Outlook, Apple iCloud Calendar a iné), môžu do svojho kalendára obsah toho nášho – verejného – behom krátkej chvíle tzv. naimportovať.
T.j. v náhľade svojich osobných schôdzok, udalostí, sviatko atď. získate prehľad aj o nadchádzajúcich termínoch odvozu odpadu. 🚀

Adresa pre prístup z iných (iných než Google) aplikácií:

https://calendar.google.com/calendar/ical/d743792f962df5685ddfc0aa058e473eb0bec9160a8938b05fee5ff849709c2a%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Ba čo viac, po importovaní dátumov je možné nastaviť si svoje notifikácie tak, ako to vyhovuje práve vám. Napríklad a e-mailová notifikácia vo večerných hodinách deň vopred a notifikácia na telefón v daný deň skoro ráno. 😎 Teda preferencie notifikácií sú čisto na vás a možnostiach aplikácie, ktorú radi používate. 🛠️

Príklad nastavenia notifikácie v Google kalendári

Prijatá notifikácia potom môže na vašom zariadení vyzerať napríklad takto:

Príklad prijatej e-mailovej notifikácie

Dúfame, že aj týmto priložíme svojou trochou ruku k dielu a pomôžeme vám, našim spoluobčanom, ku zlepšeniu každodenného života v našom regióne 🌳⛰️🌲❤️🌇

Aj vy máte nápad, ako zlepšiť zajtrajšok? Napíšte nám:

Jarné upratovanie
11.04.2023 - 14.04.2023

Medzilaborce: 10 kontajnerov
Vydraň: 2 kontajnery
Borov: 2 kontajnery

Jesenné upratovanie
23.10.2023 - 27.10.2023

Medzilaborce: 10 kontajnerov
Vydraň: 3 kontajnery
Borov: 3 kontajnery

Zberný dvor
Zámočnícka 90

pondelok, utorok, piatok: 6.oo- 14.oo
streda: 6.oo- 16.oo
štvrtok: 6.oo- 12.oo