Názov: ZRKADLO REGIÓNU o.z.       IČO: 54790816

Iniciatíva pre krajšie okolie

Z lásky k regiónu

l_b

Zrkadlo Regiónu o.z.

Sme dobrovoľné združenie občanov a právnických osôb, ktorého cieľom je všestranný rozvoj a rast regiónu. Svoju činnosť zameriavame na iniciovanie a presadzovanie aktivít, ktoré pozdvihnú úroveň a celkové postavenie regiónu.

Hlavnou výzvou je rozvíjať schopnosť pružne reagovať na meniace sa podmienky, predvídať zmeny a cielene podporiť danosť regiónu.

Darujte nám 2 % z daní

náš región ich potrebuje

V našom občianskom združení Zrkadlo regiónu veríme, že napriek zložitej situácii v každodennom živote má zmysel investovať do komunitnej práce v rozvoji regiónu, vnímaní potreby ochrany prírody a podpory prevencie osamelosti a straty zmyslu života.

Práve preto prispievame k rozvoju komunitnej práce v regióne, organizujeme akcie a podujatia pre deti, mladých, dospelých aj našich seniorov, viď. náš blog alebo náš účet na Facebooku.

Aj naďalej by sme chceli organizovať podujatia na školách, realizovať zmysluplné a zaujímavé diskusie, akcie, koncerty, starostlivosť o prírodu a pomáhať ľudom v hmotnej núdzi rozvozom potravín.

To všetko je však možné najmä vďaka vašej podpore. Ak vám naša činnosť dáva zmysel, prosím, využite možnosť darovať nám 2 % zo svojich daní.

Kliknutím na obrázok „Potvrdenie“ a obrázok „Vyhlásenie“ sa vám otvoría PDF formuláre, ktorými môžete tento dar 2 % uskutočniť.

Meno: ZRKADLO REGIÓNU o.z.
IČO: 54790816
Adresa: Duchnovičová 521/111, 068 01, Medzilaborce
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK67 0200 0000 0047 3655 0257
Názov a kód banky: VUB a.s. 0200

Ako na to?

Ak ste zamestnaný/á

  1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Vyplňte svoje údaje vo Vyhlásení (tu je predvyplnené Vyhlásenie s údajmi Zrkadlo regiónu)
  4. Oba formuláre (aj Potvrdenie o zaplatení dane aj Vyhlásenie) doručte na svoj príslušný daňový úrad (možné aj poštou) do 30.4.2024. Zoznam adries daňových úradov tu.

Ak si robíte daňové priznanie sám/sama

Vyplňte údaje do sekcie:

SZČO (FO typ B): XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

SRO: VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

Ďakujeme

spolupráca ~ svojpomoc ~ súdržnosť

Posledné projekty

Domov je tam,
kde srdce prebýva...

— Ann Brashares

Mám nápad!

Dostali ste skvelý nápad a chcete sa oň s nami podeliť?​