Impressum

Právne informácie

Zrkadlo Regiónu o.z.

Duchnovičová 521/111
Medzilaborce
06801

Zastúpené: preseda OZ Patrik Kováč

E-mail: info@zrkadloregionu.sk
Web: www.zrkadloregionu.sk

IČO: 54790816
DIČ: 2122070214
IBAN: SK67 0200 0000 0047 3655 0257

Autorské práva

© 2022 – 2023 Zrkadlo Regiónu, občianske združenie

Všetky práva vyhradené. Všetok obsah na stránkach Zrkadlo Regiónu, občianske združenie ( ďalej iba Zrkadlo Regiónu, o.z.), vrátane obrázkov a rozloženia, je chránený autorskými právami. Kopírovanie informácií, údajov, obrázkov atď. a najmä komerčné použitie textov, častí textu alebo obrázkov nie je možné bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zrkadlo Regiónu, o.z.. Obsah stránok Zrkadlo Regiónu, o.z. vrátane orámovania, priamych odkazov a pod. sa nesmie meniť ani rozširovať.

Zrieknutie sa zodpovednosti a záruka

Zrkadlo Regiónu, o.z. podrobne kontroluje informácie zverejňované na internete a neustále ich aktualizuje. Napriek tomu nie je možné zaručiť úplnú bezchybnosť celého obsahu. Z tohto dôvodu Zrkadlo Regiónu, o.z. nepreberá žiadnu zodpovednosť a nedáva žiadne záruky na úplnosť, presnosť a aktuálnosť zverejnených údajov a informácií. Zrkadlo Regiónu, o.z. nepreberá žiadnu zodpovednosť a nedáva žiadne záruky na vyhlásenia o budúcom vývoji, pretože sú založené na presvedčení a odhadoch členov výkonnej rady a ako také v sebe nesú riziká a pochybnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti a záruk sa vzťahuje aj na všetky webové odkazy, ktoré sa priamo alebo nepriamo nachádzajú na stránkach Zrkadlo Regiónu, o.z.. Zrkadlo Regiónu, o.z. nezodpovedá za obsah týchto webových stránok.
Zrkadlo Regiónu, o.z. si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť zverejnené informácie bez predchádzajúceho oznámenia.